บริษัท โปรเกรส เน็ตเวิร์ค คอนซัลท์ จำกัด สั่งซื้อชุดพัฒนาโปรแกรม รุ่น URU 4000B จำนวน 5 เครื่อง

บริษัท โปรเกรส เน็ตเวิร์ค คอนซัลท์ จำกัด สั่งซื้อชุดพัฒนาโปรแกรม รุ่น URU 4000B ระบบค้นหาลายนิ้วมือ Biokey SDK โดย URU 4000b มี Driver สำหรับ Windows OS ไม่ว่าจะเป็น XP หรือ Windows 7 ซึ่งรองรับ ทั้ง 32 bit และ 64 bit พร้อม licens ที่ถูกต้องที่สามารถใช้ร่วมกับ Biokey.ocx ได้ ทำให้ผู้ที่ต้องการเขียนโปรแกรม ค้นหาลายนิ้วมือ ซึ่งทางบริษัทลูกค้าทำงานเกี่ยวกับด้านนี้โดยตรงจึงทำการสั่งซื้อมาจำนวน 5 เครื่อง