ร้านนายเม้งบะหมี่ปู เกีี๊ยวกุ้งยักษ์ สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TMI 280 จำนวน 1 เครื่อง

ร้านนายเม้งบะหมี่ปู เกีี๊ยวกุ้งยักษ์ ถ.พหลโยธิน 7 ทำการสั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TMI 280 จำนวน 1 เครื่อง เพื่อนำมาใช้บันทึกเวลาเข้าออกของพนักงานในร้าน