ศูนย์แสดงสินค้า BITEC บางนา เลือกติดตั้งเครื่องสแกนนิ้วรุ่น TMI280 จำนวน 3 เครื่องสำหรับบันทึกเวลาทำงาน

ศูนย์การแสดงสินค้าไบเทคบางนา ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TMI280 จำนวน 3 เครื่อง เพื่อเพิ่มจำนวนจุดในการบันทึกเวลาให้กับบุคคลากรในองค์กรที่มาอัตราเพิ่มมากขึ้น โดยใช้ความสามารถของระบบภายในเครื่อง TMI280 ที่รองรับการใช้ลายนิ้วมือ จากเรื่องรุ่น A5s CM800 CM160 และ Bravo5 หรือที่เรียกว่า รุ่นจอขาวดำ ทำให้ไม่จำเป็นต้องมีการบันทึกลายนิ้วมือใหม่ ซึ่งปัจจุบันศูนย์การแสดงสินค้า BITEC บางนา ได้ทำการติดตั้งระบบ สแกนลายนิ้วมือ สำหรับเปิดปิดประตู เพื่อควบคุมการเข้าออกประตู ตามอาคารต่างๆ ที่สร้างหรือจัดพื้นที่ใช้งานใหม่อย่างต่อเนื่องตลอยระยะเวลา 3 ปี ซึ่งประกอบไปด้วย เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น F7 รุ่น F707 และเครื่องอ่านบัตร เปิดปิดประตูรุ่น C100 ระบบกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า รวมถึงการ MA ระบบให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องพร้อมบริการหลังการขาย กับสินค้าที่หมดประกัน

โดยในการติดตั้งระบบ สแกนลายนิ้วมือรุ่น TMI280 ของ ศูนย์แสดงสินค้าในครั้งนี้ เป็นการเริ่มเปลี่ยนมาใช้ระบบสแกนลายนิ้วที่มีจอสี LCD และมีความสามารถในการรองรับรหัส 9 หลักได้โดยตรง พร้อมทั้งสามารถแสดงรูปพนักงานที่ส่งไปเก็บไว้ยังตัวเครื่องได้