Thai01


ขอบคุณลูกค้า ที่เลือก ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP800 / Thai01 บันทึกเวลาพนักงาน พร้อมระบบส่ง LINE แบบไม่ต้องเปิดโปรแกรมทิ้งไว้

ขอบคุณลูกค้าที่เลือกติดตั้งใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น รุ่น TIP800 / Thai01 ZKTeco จำนวน 1 เครื่อง
ขอบพระคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจสินค้าและบริการจากเรา ไทม์ แอคเซส ฯ สนใจสินค้าและบริการพร้อมด้วยระบบที่รองรับการทำงาน ติดต่อได้ที่ ไทม์ แอคเซส LINE ID @timeaccess