SF400


บริษัท อินฟินิท คอมพิวติ้ง ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนนิ้ว (แบบหน้าจอสัมผัส) รุ่น iF400 แบบบันทึกเวลา จำนวน 1 เครื่อง

ed-full

บริษัท อินฟินิท คอมพิวติ้ง ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนนิ้ว (แบบหน้าจอสัมผัส) รุ่น iF400 แบบบันทึกเวลา จำนวน 1 เครื่อง ขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกซื้อสินค้าและบริการจากเรา

 

บริษัท ไอ-ซีวาย ชยา จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนนิ้ว (แบบหน้าจอสัมผัส) รุ่น iF400 Access Control จำนวน 1 ประตู

ed-full

บริษัท ไอ-ซีวาย ชยา จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนนิ้ว (แบบหน้าจอสัมผัส) รุ่น iF400 Access Control จำนวน 1 ประตู ขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกซื้อสินค้าและบริการจากเรา

 

บริษัท ดิ อิวิเด็นซ จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนนิ้ว (แบบหน้าจอสัมผัส) รุ่น iF400 Access Control จำนวน 1 ประตู

ed-full

บริษัท ดิ อิวิเด็นซ จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนนิ้ว (แบบหน้าจอสัมผัส) รุ่น iF400 Access Control จำนวน 1 ประตู

บริษัท ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนนิ้ว (แบบหน้าจอสัมผัส) รุ่น iF400 Access Control จำนวน 1 ประตู

ed-full

บริษัท ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนนิ้ว (แบบหน้าจอสัมผัส) รุ่น iF400 Access Control จำนวน 1 ประตู

บริษัท โฟรโด อินเตอร์ จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนนิ้ว (แบบหน้าจอสัมผัส) รุ่น iF400 Access Control จำนวน 1 ประตู

ed-full

บริษัท โฟรโด อินเตอร์ จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนนิ้ว (แบบหน้าจอสัมผัส) รุ่น iF400 Access Control จำนวน 1 ประตู

บริษัท อินเดอะลูป เจมสโตนส์ จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนนิ้ว (แบบหน้าจอสัมผัส) รุ่น iF400 Access Control จำนวน 1 ประตู

ed-full

บริษัท อินเดอะลูป เจมสโตนส์ จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนใบหน้า รุ่น iFace 400 Access Control จำนวน 1 ประตู ณ อาคารทตุยา ถ.สีลม ขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ

บริษัท สถาปนิก ควินตริก จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น SF400 พร้อม Access Control จำนวน 1 ประตู

ed-full

บริษัท สถาปนิก ควินตริก จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น SF400  พร้อม Access Control จำนวน 1 ประตู