บริษัท เอบีซี คุกกิ้ง สตูดิโอ (ไทยแลนด์) จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TMI68C Plus(ดึงข้อมูลข้ามสาขา Web 8.0) จำนวน 1 เครื่อง

cats

บริษัท เอบีซี คุกกิ้ง สตูดิโอ (ไทยแลนด์) จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TMI68C Plus(ดึงข้อมูลข้ามสาขา Web 8.0) จำนวน 1 เครื่อง

ขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกซื้อสินค้าและบริการจากเรา