โรงพยาบาลแม่ระมาด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIME ONE จำนวน 2 เครื่อง

Timeone

โรงพยาบาลแม่ระมาด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIME ONE จำนวน 2 เครื่อง