ตัวอย่างรายงานจากเครื่องสแกนนิ้วรุ่น TiP700 , TiP800 , TiP900

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพื่อใช้บันทึกเวลาทำงาน พนักงาน จะมีรูปแบบการทำงานของระบบคำนวณเวลาที่ต่างกันอยู่ 2 แบบ คือ

1. เครื่องที่มีระบบคำนวณเวลาทำงานได้ในตัวเอง ซึ่งจะประกอบไปด้วยรุ่น TiP700 , TiP800 , TiP900

เครื่องเหล่านี้จะสามารถ กำหนดและตั้งค่าต่างๆเกี่ยวกับการคำนวณเวลาเข้าออกงาน ได้ที่เมนูบนตัวเครื่อง เพื่อสรุปออกมาเป็นรายงาน โดยผู้ใช้สามารถ เซฟรายงานออกเครื่องผ่าน Flash Drive หรือ USB Disk ได้ โดยรายงานจะเป็นไฟล์ Excel ที่สามารถเปิดกับคอมพิวเตอร์ เพื่อดูรายงานสรุป
ตัวอย่างรายงาน ที่เซฟจากเครื่อง TiP700 , TiP800 , TiP900

list-tip700list-tip800TiP900-finger-scan-icon

 ตัวอย่างรายงานบัตรตอกจากเครื่อง TiP700 , TiP800 , TiP900

att-report-card-stampโดยรายงานจะอยู่ในรูปแบบ excel ผู้ที่สนใจสามารถโหลด ไฟล์ตัวอย่างของรายงาน เพื่อนำไปเปิดดูบนเรื่องของท่านได้
ภายในไฟล์นี้ จะมีชีทรายงานอีก 4  ชนิดอยู่ภายใน

 คลิกที่นี่เพื่อ ดาวน์โหลด