ตัวอย่างราย Excel ที่เซฟจากเครื่องสแกน TiP700 , TiP800 , LX16 , THAI01 , MB10-VL

เครื่องสแกนบางรุ่นจะสามารถ Export หรือ เซฟไฟล์ รายงาน Excel ออกจากเครื่องได้โดยตรงผ่าน Flash Drive หรือ USB Disk แล้วนำมาเปิดบนโปรแกรม Excel ได้

 คลิกที่นี่เพื่อ ดาวน์โหลด 

 รูปตัวอย่างรายงาน