TS-1000 Pro แขนกั้น 3 ขา รองรับเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ts-1000

TS-1000 Tripod Turnstile ควบคุมการเข้าออก เหมาะกำหนดสิทธิ์คนผ่านตามพื้นที่ ทางเข้าห้องสมุด พื้นที่อาคาร ฟิตเนส ด้วยตัวเครื่องที่สวยงามเน้นการออกแบบ ใช้พื้นที่ไม่มาก รองรับการติดคู่กับ เครืองสแกนลายนิ้วมือ อย่างเช่นรุ่น FR120 และโปรแกรม รองรับการจัดการสิทธิ์ก กำหนดวันเข้าออกและวันสิ้นสุดได้ เหมาะสำหรับระบบสมาชิกเป็นอย่างยิ่ง