บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จอสี รุ่น TIP 62C เพิ่มอีกจำนวน 6 เครื่อง

บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำการขายปลีก ขายส่ง ยาสามัญประจำบ้าน ยาควบคุมทุกชนิด ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จอสี โชว์รูปได้ รุ่น TIP 62C เพิ่มอีก จำนวน 6 เครื่อง เพื่อไปติดตั้งที่ทำการแห่งใหม่ จากเดิมที่ซื้อเพื่อใช้งานติดตั้งตามสาขาต่างๆ มากว่า 100 เครื่อง ซึ่งทางลูกค้าพอใจในสินค้าและการบริการของไทม์ แอคเซสฯ จึงสั่งซื้อเพิ่มด้วยทางบริษัทแอมเวย์เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจขายตรงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขนาดใหญ่จึงมีพนักงานเป็นจำนวนมากจึงต้องใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือเพื่อมาบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานจำนวนหลายเครื่อง และเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่น TIP 62C สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้ดีเป็นอย่างยิ่ง

ใส่ความเห็น