บริษัท สยาม ออยล์ โปรดักส์ จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่นTMI 280 พร้อมระบบการดึงข้อมูลข้ามสาขา เพิ่มอีกจำนวน 10 เครื่อง

     บริษัท สยาม ออยล์ โปรดักส์ จำกัด เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับกลุ่มพลังงานเชื้อเพลิงและเม็ดพลาสติก
สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือพร้อมระบบการดึงข้อมูลข้ามสาขาไปที่สำนักงานใหญ่ รุ่น TMI 280 เพิ่มจำนวน 10 เครื่อง เพื่อนำมาติดตั้งตามสาขาต่างๆใช้บันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน ซึ่งคุณสมบัติของ TMI 280 นี้ ตัวเครื่องสามารถรองรับได้ 3,000 ลายนิ้วมือ 100,000 บันทึกเวลาเข้าออก เวลาสแกนจะมีเสียงพูดตอบรับว่าผ่านหรือไม่ผ่าน ,จอสี,เชื่อมต่อ Lan /USB ,หัวอ่านกระจก Optical แข็งแรงทนทาน, โชว์รูปเวลาสแกนนิ้วได้ 200 รูป รองรับรหัสพนักงานสูงสุด 9 หลัก และเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่น TMI280 สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้ดีเป็นอย่างยิ่ง

ใส่ความเห็น