บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) ติดตั้งระบบเปิดปิดประตูด้วยลายนิ้วมือและบัตร รุ่น F802 จำนวน 4 ประตู

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิตสีผสมพลาสติก สีผง เม็ดแม่สี สารปรับปรุงคุณสมบัติและคุณภาพใช้ในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติกและยางทุกประเภท เลือกใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือและอ่านบัตรเปิดปิคประตูบันทึกเวลา TIP รุ่น F802 มาติดตั้งบันทึกเวลาการเข้าออกงานของพนักงาน ซึ่งตัวเครื่องมีพื้นที่เก็บข้อมูลการเข้าออกงานได้ถึง 50,000 รายการ และบันมึกลายนิ้วมือได้ถึง 2,800 ลายนิ้วมือ ใช้การดึงข้อมูลผ่านสาย NETWORK LAN หรือ FLASH DRIVE สามารถเดินสายได้ไกลถึง 1 กิโลเมตร รองรับการอ่านบัตร Proximity ได้ในตัว สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา มีระบบควบคุมการเข้าออกประตูตามช่วงเวลาได้พร้อมด้วยระบบ Door Senser ใช้ตรวจเช็คสถานะการเปิดประตูค้างหรือตรวจสอบการงัดแงะประตูก็สามารถทำได้ ลูกค้าจึงสนใจใช้บริการดีๆจากหจก.ไทม์ แอคเซส โซลูชั่น ของเราึจงทำการติดตั้งจำนวน 4 ประตู

ใส่ความเห็น