บริษัท ฟอร์เวิร์ด คอนซัลติ้ง จำกัด ติดตั้งระบบเปิดปิดประตู รุ่น F802 จำนวน 2 ประตูและรุ่น C100 จำนวน 1 ประตุ

บริษัท ฟอร์เวิร์ด คอนซัลติ้ง จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการรับเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ ติดตั้งระบบเปิดปิดประตูด้วยกลอนไฟฟ้า รุ่น F802 และ C100 จำนวน 3 ประตู ติดตั้งที่ย่านพระราม 4 โดยตัวเครื่อง F802 สามารถอ่านบัตรได้ในตัว และ C100 ก็อ่านบัตรเช่นกัน ทั้ง2รุ่นนี้สามารถจำกัดสิทธิ์คนเข้าออกได้ด้วย Time Zone ทำให้ลูกค้าวางใจในความปลอดภัยของระบบ Magnetic Lock ของระบบเปิดปิดประตุของ ไทม์แอคเซส จึงสั่งซื้อจำนวน 3 ประตู

ใส่ความเห็น