บริษัท ดาวู เทค (ประเทศไทย) จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TMI 280

บริษัท ดาวู เทค (ประเทศไทย) ย่านเทพารักษ์ สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TMI 280 จำนวน 1 เครื่องมาติดตั้งที่บริษัทเพื่อใช้บันทึกเวลาการเข้าออกงานของพนักงาน