บริษัท แสงชัยโชค จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตู รุ่น F707 จำนวน 5 เซ็ท

บริษัท แสงชัยโชค จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตู รุ่น F 707 จำนวน 5 เครื่อง พร้อมติดตั้งที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม เพื่อใช้บันทึกเวลาและควบคุมการเข้าออกของประตู เพื่อป้องกันคนนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามา  ซึ่งลูกค้าเลือกใช้บริการการติดตั้งจากหจก. ไทม์ แอคเซส โซลูชั่น