บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด(มหาชน) ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตู รุ่น F707

บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตู รุ่น F707 จำนวน 1 เซ็ท มาติดตั้งที่บริษัทย่านสาทร โดยเพิ่มอุปกรณ์การติดตั้งคือ U Bracket ใช้สำหรับติดขอบกระจกบานเปลือยล่าง ซึ่งใช้เวลาการติดตั้ง 1 วันแล้วเสร็จพร้อมการเทรนนิ่งและการสอนการใช้โปรแกรม