บริษัท นารายณ์อินเตอร์เทรด จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TMI 280 จำนวน 5 เครื่อง


บริษัท นารายณ์อินเตอร์เทรด จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือบันทึกเวล รุ่น TMI 280 จำนวน 5 เครื่อง จาก หจก.ไทม์แอคเซสโซลูชั่น โดยเป็นเครื่องรุ่น TMI280 ที่เพิ่มออฟชั่นสำหรับรับส่งข้อมูลข้ามสาขา มายังสำนักงานใหญ่ โดยทั้งหมด 5 เครื่องที่จัดซื้อล่าสุดจะถูกนำไปติดตั้งใช้งาน ในสำนักงานที่ต่างประเทศทั้งหมด .. ซึ่งกลาวสรุปได้ว่า บริษัท นารายณ์อินเตอร์เทรด จำกัด ได้ทำการสั่งซื้อเครื่องกับทางไทม์ แอคเซส เป็นจำนวนทั้งหมด 20 เครื่องและติดตั้งใช้งาน ตามสาขาหรือ shop ต่างๆทั้งในและต่างประเทศ และมีแนวโน้มที่จะขยายการใช้งาน ตามจำนวนของสาขาต่างๆที่มีอย่างต่อเนื่อง โดยเครื่อง TMI280 นั้นสามารถอัพเกรดระบบให้ใช้งานในระบบ สาขาได้ เกือบเท่าเทียมกับเครื่อง TIP65C