ขอบคุณลูกค้าที่เลือกติดตั้งเครื่องบันทึกเวลาทำงานด้วยรุ่น TIP700 , LX16

ขอบคุณลูกค้าที่เลือกติดตั้งใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP700 หรือ LX16 ZKTeco จำนวน 1 เครื่อง
ขอบพระคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจสินค้าและบริการจากเรา ไทม์ แอคเซส ฯ