บริษัท ลือชาทิมเบอร์ จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ(แบบมีกล้องถ่ายรูปได้) รุ่น TMI68C+ พร้อมเพิ่มฟังกชั่นกระดิ่งโรงงาน จำนวน 1 เครื่อง

ed-fullบริษัท ลือชาทิมเบอร์ จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ(แบบมีกล้องถ่ายรูปได้) รุ่น TMI68C+ พร้อมเพิ่มฟังกชั่นกระดิ่งโรงงาน จำนวน 1 เครื่อง ขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกซื้อสินค้าและบริการจากเรา