สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TMI68C Plus Access Control เพิ่มอีกจำนวน 4 ประตู

ed-full

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TMI68C Plus Access Control เพิ่มอีกจำนวน 4 ประตู ขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกซื้อสินค้าและบริการจากเรามาโดยตลอด