บริษัท สยาม โปรการ์ด แอนด์ บิสซิเนส จำกัด สั่งซื้อเครื่องบันทึกการทำงานของยาม

บริษัท สยาม โปรการ์ด แอนด์ บิสซิเนส จำกัด ย่านบางนา เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันการเดินตรวจตราของ รปภ. รุ่น Guard Tour System (GT4)ในการเช็คเวลาการทำงานของรปภ.เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตในการทำงาน  และเพิมศักยภาพให้กับเข้าหน้าที่ รปภ. ซึ่งระบบของ GT4 สามารถทำงานควบคู่กับโปรแกรมตรวจเช็คเพื่อตรวจสอบรูปแบบเส้นทางการเดินลาดตะเวนให้กับผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

สนใจสินค้า ระบบนาฬิกายาม หรือ guard tour คลิกดูได้