คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น UA300 จำนวน 1 เครื่อง

ed-full

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น UA300 จำนวน 1 เครื่อง