ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ สั่งซื้อเครื่องสแกนนิ้ว TIME2000 (ระบบดึงข้ามสาขา) จำนวน 60 เครื่อง

ed-Time2000-finger-scan-icon

ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIME2000 จำนวน 60 เครื่อง เพื่อใช้งานในระบบดึงข้อมูลข้ามสาขาคู่กับโปรแกรม WEB 8.0  โดย TIME2000 นั้นเป็นเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่ออกแบบมาให้สามารถใช้งานร่วมกันระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขาต่างๆได้