บริษัท ดิ อิวิเด็นซ จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือกั้นน้ำได้ รุ่น F17จำนวน 1 เครื่อง

45400

บริษัท ดิ อิวิเด็นซ จำกัด  ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือกั้นน้ำได้ รุ่น F17 จำนวน 1 เครื่อง โดยเครื่อง F17 นั้นมีคุณสมบัติในการป้องกันน้ำผ่านมาตรฐาน IP65 ทำให้สามารถตั้งภายนอกอาคารกันน้ำกันแดดกันฝนได้เป็นอย่างดี