บริษัท โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 โพลีคลินิก จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP F18 จำนวน 2 เครื่อง

list-f18

บริษัท โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 โพลีคลินิก จำกัด  ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตูและบันทึกเวลาทำงาน รุ่น TIP F18 จำนวน 2 เครื่อง ขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการและติดตั้งสินค้าจากเรา