ตัวอย่างรายงานจากโปรแกรม TAS Time Attendance

2. ตัวอย่างรายงานจากโปรแกรมคำนวณเวลา Time Attendance ที่ใช้งานร่วมกับเครื่อง รุ่น TiP500 , TMI280 , UA300 , TMI68C PLUS , F18 , F18 PLUS , SF400 , S880 , C100 , C105 และอื่นๆ

โปรแกรม  Time ATT เป็นโปรแกรมที่แถมใหักับเครื่องสแกนนิ้ว ผู้ใช้งานสามารถใช้โปรแกรม ATT ในการจัดการผู้ใช้จัดการเวลาเข้าออก  เมื่อทำการตั้งค่าโปรแกรม ให้สามารถคำนวณเวลาทำงาน ผู้ใช้งานจะสามารถ คำนวณและสร้างรายรายงานเข้าออกได้ตามรูปแบบนี้

report-inout-02report-inout-01

รายงานเข้าออกประจำวัน

http://www.timeaccesssolution.com/download/report-v17-inout-01.pdf
http://www.timeaccesssolution.com/download/report-v17-inout-02.pdf

daliy sum-daliy

รายงานคำนวณเวลาเข้าออกงาน

http://www.timeaccesssolution.com/download/report-v17-attdaily.pdf
http://www.timeaccesssolution.com/download/report-v17-atttotal.pdf

inoutot-daliy

รายงานเวลาเข้าออก และรายงานสรุป OT ประจำวัน

http://www.timeaccesssolution.com/download/report-v17-inout-tota-pagel.pdf
http://www.timeaccesssolution.com/download/report-v17-att-ot.pdf

leave-report daliy-tas-report

รายงานสรุปวันลา และ รายงานสรุปเวลาเข้าออกพร้อมรายละเอียด

http://www.timeaccesssolution.com/download/report-v17-leave-rpt.pdf
http://www.timeaccesssolution.com/download/report-v17-tas-report.pdf

รายงานอื่นๆ

http://www.timeaccesssolution.com/download/report-v17-att-sum-ot.pdf
http://www.timeaccesssolution.com/download/report-v17-att-daily-ot.pdf

หมายเหตุ

นอกเหนือจากการสร้างเป็นรายงาน pdf แล้ว โปรแกรม TAS TIME ATTENDANCE ยังสามารถ Export ข้อมูลสรุปการคำนวณออกมาเป็น Text File หรือ CSV , EXCEL เพื่อใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่นได้อีกด้วย

ตัวอย่าง Exel ไฟล์ บางส่วนที่ export ออกจากโปรแกรม

exel-report

http://www.timeaccesssolution.com/download/demo-Report-Excel.xls