ตัวอย่างรายงานจากโปรแกรมคำนวณเวลาทำงาน Time Attendance ATT5

ตัวอย่างรายงานจากโปรแกรมคำนวณเวลา Time Attendance ที่ใช้งานร่วมกับเครื่องสแกนนิ้ว สแกนใบหน้ารุ่นต่างๆ

โปรแกรม ATT5 เป็นโปรแกรมที่มาพร้อมกับเครื่องสแกนที่จัดจำหน่ายโดย บ. ไทม์ แอคเซส ใช้ในการจัดการผู้ใช้จัดการเวลาเข้าออก สามารถคำนวณเวลาทำงาน และสร้างรายงานเข้าออกได้หลายรูปแบบตามตัวอย่างนี้

รายงานสรุปวันลา และ รายงานสรุปเวลาเข้าออกพร้อมรายละเอียด

http://www.timeaccesssolution.com/download/report-v17-leave-rpt.pdf
http://www.timeaccesssolution.com/download/report-v17-tas-report.pdf

รายงานอื่นๆ

http://www.timeaccesssolution.com/download/report-v17-att-sum-ot.pdf
http://www.timeaccesssolution.com/download/report-v17-att-daily-ot.pdf

หมายเหตุ

นอกเหนือจากการสร้างเป็นรายงาน pdf แล้ว โปรแกรม TAS TIME ATTENDANCE ยังสามารถ Export ข้อมูลสรุปการคำนวณออกมาเป็น Text File หรือ CSV , EXCEL เพื่อใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่นได้อีกด้วย

ตัวอย่าง Exel ไฟล์ บางส่วนที่ export ออกจากโปรแกรม

http://www.timeaccesssolution.com/download/demo-Report-Excel.xls