โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP 62 C จำนวน 1 เครื่อง

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP 62 C จำนวน 1 เครื่อง ด้วยตัวเครื่องบันทึกลายนิ้วมือได้ถึง 3000 ลายนิ้วมือและ100000บันทึกรายการเข้าออก มีเมนูภาษาไทย และเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ LAN ทีผู้ใช้สามารถกำหนด IP ADDRESS ให้กับตัวเครื่องได้ทันที โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม เหมาะกับการใช้งานในทุกองค์กร ทางโรงพยาบาลจึงทำการสั่งซื้อจากไทม์ แอคเซส

ใส่ความเห็น