บริษัท เอยิซึ (ไทยแลนด์) จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ+อ่านบัตร เปิดปิดประตู รุ่น F802 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท เอยิซึ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทการทำวิจัยทางด้านการตลาด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตูอ่านบัตรไ้ด้ รุ่น  TIP F802เพื่อควบคุมและบันทึกการผ่านเข้าออกประตูติดตั้งใช้งาน  ทำให้ระบบสามารถสแกนทั้งนิ้วมือ และอ่านบัตรได้ เครื่องรุ่นนี้เป็นแบบบันทึกเวลาการทำงานของพนักงานพร้อมทั้งมีฟังค์ชั่น เปิด-ปิดประตูร่วมด้วย ซึ่งระบบAccess Control นั้น สามารถล็อคความปลอดภัยได้ดีกว่ากลอนธรรมดาทั่วไป ลูกค้าจึงวางใจเลือกใช้บริการจากเรา