TIP 62C เครื่องสแกนลายนิ้วมือราคาถูก หน้าจอสีหัวอ่านกระจก

TIP 62C เครื่องสแกนลายนิ้วมือ หัวอ่านกระจก หน้าจอสี ราคาถูก

สินค้าตกรุ่นและเลิกจำหน่าย กรุณาดูสินค้ารุ่นอื่นทดแทน

คลิก


เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ประตูคีย์การ์ด นาฬิกายาม แขนกั้น 3 ขา ประตูอินเตอร์ล็อค ต้องที่ Time Access Solution