บริษัท ที.เค.ที.เพลส จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่นTIPF18 พร้อมAccess Control จำนวน 2 ชุด

web

บริษัท ที.เค.ที.เพลส จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่นTIPF18 พร้อมAccess Control จำนวน 2 ชุด

ขอบพระคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจสินค้าและบริการจาก ไทม์ แอคเซส ฯ