การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TMI68C+ พร้อมAccess Control จำนวน 2 ชุด ที่อ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

web

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TMI68C+ พร้อมAccess Control จำนวน 2 ชุด ที่อ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

ขอบพระคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจสินค้าและบริการจาก ไทม์ แอคเซส ฯ