บริษัท อภิสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนใบหน้า รุ่น Face 400 (แบบบันทึกเวลา) จำนวน 1 เครื่อง

web

บริษัท อภิสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนใบหน้า รุ่น Face 400 (แบบบันทึกเวลา) จำนวน 1 เครื่อง

ขอขอบพระคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจสินค้าและบริการจาก ไทม์ แอคเซส ฯ