ขอบคุณลูกค้า ที่เลือกติดตั้งเครื่องสแกนใบหน้า รุ่น SMART AC1 [TI] ระบบใบหน้า สแกนลายนิ้วและ สแกนฝ่ามือ บันทึกเวลาพร้อมระบบจัดการแบบข้ามสาขา

cats4

ขอบคุณลูกค้าย่านบางพลัด ที่เลือกติดตั้งเครื่องสแกนนิ้วบันทึกเวลา รุ่น SMART AC1 [TI] ระบบสแกนใบหน้าพร้อมเซนเซอร์ตรวจตัวความร้อน พร้อมความสามรถในการแจ้งเตือนผลการสแกน และกำหนดค่าการผ่านเข้าออกประตูและ บันทึกเวลาพร้อมระบบจัดการแบบข้ามสาขา และระบบส่ง LINE แบบไม่ต้องเปิดโปรแกรม
สนใจสินค้าและบริการพร้อมด้วยระบบที่รองรับการทำงาน ติดต่อได้ที่ ไทม์ แอคเซส LINE ID @timeaccess