ขอบคุณลูกค้า ที่เลือกติดตั้งเครื่องสแกนนิ้วบันทึกเวลา รุ่น Smart AC/TI พร้อมระบบส่ง LINE แบบไม่ต้องเปิดโปรแกรม

a

 

ขอบคุณลูกค้า ที่เลือกติดตั้งเครื่องสแกนนิ้วบันทึกเวลา รุ่น Smart AC/TI พร้อมระบบส่ง LINE แบบไม่ต้องเปิดโปรแกรม ที่มีระบบตรวจจับความร้อน