ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์ธารี สั่งซื่อเครื่องสแกนนลายนิ้วมือ บันทึกเวลาทำงาน แบบข้ามสาขา รุ่น TIME2000 จำนวน 10 เครือง เพื่อนำไปติดตั้งที่สาขาลำดับที่1

1WT

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์ธารี สั่งซื่อเครื่องสแกนนลายนิ้วมือ บันทึกเวลาทำงาน แบบข้ามสาขา รุ่น TIME2000 จำนวน 10 เครือง เพื่อนำไปติดตั้งที่สาขาลำดับที่1
ขอบพระคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจสินค้าและบริการจาก ไทม์ แอคเซส ฯ