15-10-2007  

     โรงงาน Maisto ผู้ผลิต Model รถขนาดเล็ก เลือกติดตั้ง เครื่อง CM200 พร้อมชุด Turnstyle สำหรับควบคุมการเข้าออกและลงเวลา เข้างาน


Proximity Card AccessControl with Turnstly

นับว่าเป็นการประยุกต์ใช้งานสินค้าเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ด้วยการนำเอาเครื่อง CM200 มาใช้งานคู่กับ ชุด Turnstly สำหรับ ใช้ทาบบัตรเข้าออกงาน โดย โรงงาน Maisto ได้เลือกติดตั้งชุด เข้าออกงาน ด้วยบัตรและแขนกั้นจาก Time Access Solution ด้วยความสามารถของชุดแขนกั้นที่สามารถเข้าออกได้ 2 ทาง และตัวเครื่องทาบบัตรที่สามารถ แสดงเวลาเข้าออก พร้อมมีเสียงพูด เมื่อมีการทาบบัตรผ่าน พร้อมไฟแสดงผลที่ชุดแขนกั้น พร้อมด้วย ชุด Software Solution ที่ใช้ทำงานควบคู่กับตัวเครื่อง ทำให้ สามารถจัดการข้อมูลบัตรผ่านเข้าออกในระบบได้อย่างง่ายดาย

Over view of Turnstly and cm200 product

ติดตั้งแบบทาบเข้าและทาบออก เพื่อใช้ตรวจสอบว่าเป็นพนักงานของโรงงานหรือไม่ พร้อมทั้งใช้เพื่อการบันทึกเวลาทำงาน

Turnstly have symbol for user

อีกมุมหลังการตั้งแล้วเสร็จ ก็พร้อมใช้งานได้ทันที

cm200 proximity time and access control have LCD , Sound

ตัวเครื่อง CM200 มีเสียงพูดเมื่อทำการทาบบัตร และที่ Turnstly ก็มีสัญลักษณ์เพื่อบอกให้สามารถผ่านเข้าไปได้

Test Product CM200 and TurnStly

ทาบเข้า ออก เพื่อลงเวลาเข้าและ เลิกงาน โดยเป็นการป้องกัน ฝากบัตรลงเวลาแทนกันได้ไปในตัว เพราะ คนที่ผ่านเข้าไปแล้ว เดินกลับมาลงเวลา ซ้ำอีกครั้งให้ คนอื่นไม่ได้ นับเป็นการลงทนที่คุ้มค่า สำหรับโรงงานใหญ่ๆ ที่มีพนักงานเยอะๆ เรียกได้ว่า คุ้มค่ากับการ ลงทุน

Maisto Logo and Gate way

 ปิดท้ายด้วยรูปบรรยากาศโดยรวม ในบริเวรที่ติดตั้ง มียามเฝ้าเพื่อป้องกันการเดินย้อนกลับไป ทาบบัตรให้พนักงานคนอื่นที่ไม่ได้มาด้วย นับเป็นการป้องกันอีกชั้น

โดยข้อมูลล่าสุดได้มีการติดตั้งเพิ่มเป็นจำนวน 4 ชุด และทำราวเหล็ก เพื่อกั้นไม่ให้คนเดินกลับมาลงเวลาซ้ำ และก็ถือว่า เป็นอีกหนึ่งความ ภูมิใจของการใช้งานระบบบัตร Proximity Card ที่ทาง ไทม์ แอคเซส โซลูชั่นอยากนำเสนอ ...

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ประตูคีย์การ์ด นาฬิกายาม แขนกั้น 3 ขา ประตูอินเตอร์ล็อค ต้องที่ Time Access Solution