บริษัท โบลโลเร่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (คลังสินค้าบางบ่อ) ติดตั้งระบบ Access Control (Inbio -Series. Inbio 260) จำนวน1 ชุด

1WTบริษัท โบลโลเร่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (คลังสินค้าบางบ่อ) ติดตั้งระบบ Access Control (Inbio -Series. Inbio 260) จำนวน1 ชุด
ขอบพระคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจสินค้าและบริการจาก ไทม์ แอคเซส ฯ