บริษัท บางกอกมิเดีย จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TMI68C+ จำนวน 4 เครื่อง

2WTบริษัท บางกอกมิเดีย จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TMI68C+ จำนวน 4 เครื่อง
ขอบพระคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจสินค้าและบริการจาก ไทม์ แอคเซส ฯ