บริษัท บลูเอเลเฟ่นท์ กรุงเทพ จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น F18 พร้อม ชุด Access Control (เพิ่มกล่องกันน้ำ) จำนวน 1 ชุด

2.WTบริษัท บลูเอเลเฟ่นท์ กรุงเทพ จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น F18 พร้อม ชุด Access Control (เพิ่มกล่องกันน้ำ) จำนวน 1 ชุด
ขอบพระคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจสินค้าและบริการจาก ไทม์ แอคเซส ฯ