บริษัท ดีซี เอ็มบรอยเดอรี่ จำกัด ติดตั้งเครื่องบันทึกนาฬิกายาม รุ่น YAM100 จำนวน 1 ชุด

2.WTบริษัท ดีซี เอ็มบรอยเดอรี่ จำกัด ติดตั้งเครื่องบันทึกนาฬิกายาม รุ่น YAM100 จำนวน 1 ชุด
ขอบพระคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจสินค้าและบริการจาก ไทม์ แอคเซส ฯ