บริษัท เดลต้า เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น F21 พร้อม Access Control จำนวน 1 ชุด

2.WT

บริษัท เดลต้า เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น F21 พร้อม Access Control จำนวน 1 ชุด
ขอบพระคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจสินค้าและบริการจาก ไทม์ แอคเซส ฯ