บริษัท สปอร์ต ไทย-บาวาเรีย จำกัด (สาขา00001) ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP800 จำนวน 1 เครื่อง

2.WTบริษัท สปอร์ต ไทย-บาวาเรีย จำกัด (สาขา00001) ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP800 จำนวน 1 เครื่อง
ขอบพระคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจสินค้าและบริการจาก ไทม์ แอคเซส ฯ