บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือและใบหน้า รุ่น Multibio800-H พร้อมชุด Access Control จำนวน 2 ชุด

2.WT

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือและใบหน้า รุ่น Multibio800-H พร้อมชุด Access Control จำนวน 2 ชุด
ขอบพระคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจสินค้าและบริการจาก ไทม์ แอคเซส ฯ