บริษัท เอ็น เอส ไอ บิสิเนส คอนซัลแต้นท์ จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น F18+ พร้อมชุด Access Control จำนวน 1 ชุด

2.WT

บริษัท เอ็น เอส ไอ บิสิเนส คอนซัลแต้นท์ จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น F18+ พร้อมชุด Access Control จำนวน 1 ชุด
ขอบพระคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจสินค้าและบริการจาก ไทม์ แอคเซส ฯ