บริษัท บ้านพระไทย จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP800 พร้อมฐานสำหรับตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง

 

2.WTบริษัท บ้านพระไทย จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP800 พร้อมฐานสำหรับตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง
ขอบพระคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจสินค้าและบริการจาก ไทม์ แอคเซส ฯ