คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TMI280/U300-C (แบบบันทึกเวลา) จำนวน 2 เครื่อง

2.WT

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TMI280/U300-C (แบบบันทึกเวลา) จำนวน 2 เครื่อง
ขอบพระคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจสินค้าและบริการจาก ไทม์ แอคเซส ฯ