บริษัท นิชชิน อาร์แอนด์ดี เอเชีย จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น F21 พร้อมชุด Access Control จำนวน 1 ชุด

2.WT

บริษัท นิชชิน อาร์แอนด์ดี เอเชีย จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น F21 พร้อมชุด Access Control จำนวน 1 ชุด
ขอบพระคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจสินค้าและบริการจาก ไทม์ แอคเซส ฯ