ลูกค้าที่ให้ความวางไว้ใจเลือกซื้อสินค้า จัดส่งโดยบริการขนส่ง บจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรสฯ

49933

– บริษัท ยางวีเอ จำกัด (สาขาที่ 00001) สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่นTIP800 จำนวน 1 เครื่อง
– บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด สั่งซื้อบัตร Proximity Card 1.8 mm แบบหนา จำนวน 400 ใบ
– ร้านไฮ เอ็น ซีเคียวริตี้ สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่นTIP500 จำนวน 1 เครื่อง
– คุณ พัฒนชัย ผู้พัฒน์ สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่นTIP800 จำนวน 1 เครื่อง  ขอขอบพระคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจสินค้าและบริการจาก ไทม์ แอคเซส ฯ