คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ติดตั้งเครื่องสแกนใบหน้า รุ่น Face 400 พร้อม Access Control จำนวน 2 ประตู

ed-full

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ติดตั้งเครื่องสแกนใบหน้า รุ่น Face 400 พร้อม Access Control จำนวน 2 ประตู ขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกซื้อสินค้าและบริการจากเรา