บริษัท อีพีเอส โกลบัล รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนนิ้ว รุ่น iF300 Access Control จำนวน 1 ชุด

if300

ขอบพระคุณที่ไว้วางใจสินค้า และบริการของ ไทม์ แอคเซส โซลูชั่น ติดตั้งที อาคาร ไทย ซีซี ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 66 ชั้นที่ 6 ถ. สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ10120